HABERLER

Çevre Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı

19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazetede Çevre Etiketi Yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmeliğin amacı, sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmaktır.

Çevre etiketi sistemi ile amaçlanan, ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemin bozulmasını önlemek, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaktır.