BLOG reSimple

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği’nin (AB), AB’yi daha modern, kaynak verimliliğine dayanan ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürecek yeni bir büyüme stratejisine olan

Read more »

Sürdürülebilir Yatırım ve Yöntemleri

BLOG reSimple Sürdürülebilir Yatırım ve Yöntemleri Sanayileşmenin yarattığı sosyal ve çevresel sorunların ve risklerin daha fazla gündeme geldiği şu dönemde; bireysel yatırımcıların bu konulardaki farkındalık

Read more »

Sürdürülebilir Yatırım ve Yöntemleri

BLOG reSimple Sürdürülebilir Yatırım ve Yöntemleri Sanayileşmenin yarattığı sosyal ve çevresel sorunların ve risklerin daha fazla gündeme geldiği şu dönemde; bireysel yatırımcıların bu konulardaki farkındalık

Read more »

“Sustainable Supply Chains”

The increasing trend of sustainability (non-financial) reporting is a practice where companies publicly disclose information on their environmental, social and economic impacts. Within the scope of their social impacts, companies report on conditions of work, workplace diversity, collective labor rights, safety and health issues, as well as their position and contribution to the realization of decent work, among others…

Read more »

Sustainability Reporting EU Directive

The European Union has adopted the Directive 2014/95/EU (hereafter “the Directive”) amending the Directive 2013/34/EU on 22nd of October 2014 regarding disclosure of non-financial information by specified large undertakings and groups.

Read more »

Plastic Pollution

Plastic is a lightweight, durable and cheap material that can easily be put into any shape. It does not rust or corrode. Manufacturing this material is so easy compared to other alternatives. In short, the benefits of plastic are undeniable.

Read more »

UN Global Compact

UN Global Compact, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak, şirketlere, stratejilerini ve faaliyetlerini evrensel insan hakları, çalışma hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine uygun belirleyip yürütmeleri ve bunların gelişiminde aktif katılım sağlamaları konusunda çağrı yapmaktadır.

Read more »

Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilir finans, yatırımcılara finans sağlanmasında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hususlarının dikkate alındığı finansman türüdür. Eski ve geleneksel yöntem yatırımcıların yatırım kararlarını yalnızca finansal verilere dayalı olarak almaları iken, günümüzde şirketlerin ESG raporlamaları

Read more »