NEWS

Türkiye, Küresel Amaçlar yolundaki ilerlemesini özetleyen raporu New York’ta sundu

Türkiye, 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme (VNR) raporunu 15 Temmuz 2019 tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu’nda (HLPF) sundu.

Rapor, Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kaydettiği ilerlemenin ve Küresel Amaçların ulusal gündem ile bütünleşmesinin genel bir değerlendirmesini sunuyor.

Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2019/07/tuerkiye–kueresel-hedefler-yolundaki-ilerlemesini-oezetleyen-ra.html