HAKKIMIZDA

GENEL BAKIŞ

Sürdürülebilir bir dünya için sosyal ve ekonomik alanlarda ve çevre konularında farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmek amacıyla, yetersiz ve tek yönlü kaldığına inandığımız işlerimizden ayrılıp bilgi ve tecrübelerimizi, ideallerimiz için kullanmaya karar verdik ve reSimple’ı kurduk. Böylece, tepkisel (reaktif) sonuçlar yerine, proaktif hareketin yaygınlaştırmasını amaç hâline getirerek bir yola çıktık.

Küresel sürdürülebilirlik için değişim yaratılabilmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için şirketlerin, sivil toplumun ve kamunun bir araya gelerek ortaklıklar kurması gerekmektedir. reSimple olarak amacımız, bir yandan farklı paydaşları bir araya getirerek ortak değer yaratmak, diğer yandan da kurumlara proaktif bir yaklaşım sunarak, kurumların itibar, güvenilirlik ve marka değeri bakımından rekabet üstünlüğü sağlamalarını ve sürdürülebilir bir risk yönetimi ile şeffaf ve adil bir yapıya kavuşmalarını sağlamaktır.

Kurumların olumlu çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini artırmak için onlara gerekli yöntemleri sunuyor, sürdürülebilirlik mevzuatına ve standartlarına uygunluklarını denetleyip almaları gereken önlemleri belirliyor, kurumlar adına kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirip yürütüyor ve bu alanda eğitimler sunuyoruz. Hizmetlerimiz arasında sürdürülebilirlik raporlamasına, paydaş katılımına ve etik kurallar danışmanlığına da yer vererek, kurumların piyasa gereklerini yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz.

MİSYONUMUZ

şirketleri, sivil toplumu ve kamuyu bir araya getirerek sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmek adına ortak değer yaratmaktır.

DEĞERLERİMİZ

reSimple olarak, proaktif, çözüm odaklı, etkin, dürüst, etik değerleri haiz, şeffaf, gelişimci, ayrıntıcı, müşteri ihtiyaçlarına ve taleplerine karşı saygılı ve yaratıcı değerlerle hizmetlerimizi sunmakta ve faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

EKİBİMİZ

Dr. Elif Berktaş Yüksel

TED Ankara Koleji’nden ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimine aynı üniversitede devam eden Elif, “Ekonomi Hukuku” alanında yüksek lisans derecesini almış ve ardından, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk” programı kapsamında doktorasını tamamlamıştır.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsünde araştırma görevlisi olarak üç sene çalıştıktan sonra, kariyerine, kendi hukuk bürosunda hukuki danışmanlık hizmeti sunarak devam etmiştir. Dava takibi, sözleşme hazırlama ve revizyonu ile uygunluk denetimi konularında, başta sözleşme hukuku ve ticaret hukuku olmak üzere çoğu özel hukuk alanında hem uygulama tecrübesine sahip hem de akademik düzeyde bilgi sahibidir.

Halihazırda, sürdürülebilir yaşam ideallerini ve hayalini paylaşan ortağı Zeynep ile kurdukları reSimple bünyesinde, danışanlarına sürdürülebilirlik danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Dr. Zeynep Kılıçkaya

TED Ankara Koleji’nden ve  Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yasal avukatlık stajını tamamladıktan sonra, Hollanda’nın Tilburg Üniversitesi’nde Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Yedi yıl Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Zeynep, aynı fakültenin kamu hukuku doktora programını tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi bünyesinde İş Hukuku ve İşletme Hukuku dersleri vermiş ve hâlen TED Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Kalkınmaya Giriş, İnsan Hakları ve İş Hukuku derslerini vermeye devam etmektedir. Akademik çalışmaları, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, sosyal insan hakları ve kurumsal sosyal sorumluluk üzerine yoğunlaşmıştır.

Bireysel yaşamını sürdürülebilir bir dünya için en elverişli hâle getirmeye özen gösteren Zeynep, gerek bir eğitimci olarak öğrencilerine, gerekse özel çevresine bu yönde yol gösterici olmayı kendisine bir amaç olarak görmektedir. Sosyal konulara olan hassasiyeti, bu alandaki bilgi ve tecrübelerini daha geniş bir kitleye ulaştırma motivasyonuna dönüşmüş, çalışmalarının salt akademik düzeyde kalmaması ve fikirlerini hayata geçirip somutlaştırmak idealiyle akademiyi terk ederek, aynı ideallerde birleştiği ortağı Elif ile reSimple’ı kurmuştur.