HİZMETLERİMİZ

“Sürdürülebilir başarı, finansal performansın
sosyal ve çevresel faktörlerle dengelenmesidir.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI
Kurumların tüm faaliyetlerini ve tedarik zincirlerini çevre, insan hakları, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele konularında evrensel ilkelere ve mevzuata uyumlu hale getirmelerini sağlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE ETKİ ANALİZİ
Kurumların çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirip Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde geliştirilebilecek alanları tespit ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ OLUŞTURMA
Performans değerlendirmesi sonucu elde edilen veriler çerçevesinde, danışanlarımızı bir adım öteye taşımak için onlara gerekli desteği sağlıyoruz.

PAYDAŞ KATILIMI
Kurumların iç ve dış paydaşlarını tespit edip onlarla iletişim kurmalarına, etkileşim ve ilişki yaratmalarına aracılık ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI
Sürdürülebilirlik raporu, kurumların faaliyetleri sonucu yarattıkları çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri, tüm paydaşlarına ulaştırmak amacıyla yayınladıkları şeffaf ve halka açık bir rapordur. Kurumlar adına raporları uluslararası standartlara uygun olarak hazırlıyor, raporun ilgili yerlere kaydını ve ulaşımını sağlıyoruz.

“Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız, ortak değer üzerine kurulmuştur.”

KSS DANIŞMANLIĞI
Kurumların tek yönlü sosyal sorumluluk anlayışından uzaklaşıp kendi değer ve faaliyetleri ile entegre KSS stratejileri belirlemelerine yardımcı oluyor; böylece KSS yoluyla kendilerine katma değer yaratmalarını sağlıyoruz.

KSS PROJELERİ
Kurumlar adına KSS projeleri tasarlıyor geliştiriyor, yürütüyor ve bunların sonuçlarını raporluyoruz.

DİĞER PROJE DANIŞMANLIKLARI
Kurumlar adına, açılan hibe programlarını takip ediyor, uygun projelerin geliştirilmesinde, yazımında ve yürütülmesinde destek sağlıyoruz.

“Yatırımcılara, müşterilere ve tüm paydaşlara karşı güvenilirlik artışı sağlamanın yolu, doğru ve kesin ilkeler belirlemekten geçer.”

ETİK ÇALIŞMA KURALLARI OLUŞTURMA
Kurumların ve tedarikçilerinin çevre, insan hakları, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele konularındaki evrensel ilkelere ve standartlara uygun misyon, değerler ve ilkeler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

ETİK ÇALIŞMA KURALLARI UYGULAMASI
Kurumların belirledikleri etik çalışma kurallarına uygunluklarını sağlamak için onlara gerekli desteği sunuyoruz.

Kurumların sürdürülebilirlik mevzuatına uygunluklarını denetliyor ve iş sözleşmeleri başta olmak üzere tüm sözleşmelerinin revizyonunu yapıyoruz.

SEDEX-SMETA, BSCI, WRAP, SA8000 gibi standartlar çerçevesinde sosyal uygunluk denetimi yapıyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik mevzuatı, standartları ve kılavuzları (GRI, OECD, ISO26000, SA8000, AA1000, vb.) konularında eğitimler veriyoruz.

SİZE NE SAĞLIYORUZ?

 • Sürdürülebilirlik alanında fark yaratma fırsatı
 • Marka değeri, güven ve itibar artışı
 • Rekabet üstünlüğü
 • Maliyet tasarrufu
 • Kredi ve ödeneklere kolay erişim imkânı
 • Etkin risk yönetimi
 • Yabancı yatırımcılar için cazibe
 • Artan ihracat olanakları
 • İtibarın artışı sayesinde kalifiye iş gücüne erişim
 • Yeni iş fırsatları ve inovasyon olanakları
 • Paydaşların katılımı ile genişleyen perspektif