BLOG reSimple

UN Global Compact

UN Global Compact Nedir?
UN Global Compact, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak, şirketlere, stratejilerini ve faaliyetlerini evrensel insan hakları, çalışma hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine uygun belirleyip yürütmeleri ve bunların gelişiminde aktif katılım sağlamaları konusunda çağrı yapmaktadır. Bu kapsamda Global Compact, şirketleri üç temel konuda aksiyon almaya davet etmektedir:

1. UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında kabul ettiği on ilkeyi, tüm strateji ve faaliyetlerinde benimsemeleri
2. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Paris Anlaşması gibi girişimlerini hayata geçirmek için cesur ve yenilikçi adımlar atmaları
3. Başkalarını da bu harekete katılmaya teşvik etmeleri ve onlara ilham olmaları

UN Global Compact’in Kabul Ettiği On İlke
İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
Çalışma Standartları
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Nasıl Tarafı Olunabilir?
UN Global Compact’e katılmak isteyen kuruluşlar, ya “katılımcı” ya da “imzacı” olarak dâhil olabilmektedir. Bu iki çeşit katılım arasındaki fark, etkileşim alanının ve sahip olunan olanakların kapsamı ile ilgilidir. Buna göre, katılımcılara, küresel düzeyde etkileşim imkânı sağlanırken, imzacılar sadece yerel ölçekte (ülke veya bölge düzeyinde) aktif etkileşime girebilmektedir. Bunun haricinde, katılımcı kuruluşların bilgi ve ağ erişim olanakları, imzacı kuruluşlara kıyasla daha kapsamlıdır.
UN Global Compact’e gerek katılımcı gerekse de imzacı olarak katılan şirketler, UN Global Compact’in on ilkesi ile uyumlu hareket etmeyi ve faaliyetlerini sorumlu şekilde yürütmeyi taahhüt ederler. Bu çerçevede, UN Global Compact’e katılan şirketlerin topluma fayda sağlayacak eylemlere girişmeleri ve sürdürülebilirliği şirketin her aşamasında benimsemeleri beklenmektedir. Ayrıca, UN Global Compact’e katılan şirketler, bu alanlarda yürüttükleri faaliyetleri ve gösterdikleri çabaları her yıl rapor şeklinde sunmayı taahhüt ederler.